Főoldal
 
 A templom és az egyházközség
 
 Elérhetőség
 KÉPTÁR
 AKTUÁLIS TEMPLOMI HIRDETÉS

A templom és az egyházközség

Az egyházközség szervezése közel 50 éves múltra tekint vissza és dr. Gulovics Andor múcsonyi parókus (1910 - 1980) nevéhez fűződik. A nagy formátumú egyházi vezető (kancellár, konzultor, főesperes, bírósági helynök, püspöki tanácsos), látva az apró csereháti falvak görög katolikusainak Edelénybe vándorlását, káplánjaival (Szabados János, Kisfalusi János, Füzesdi Mihály) megkezdte a szervezést. 1964-ben Obbágy Miklós Edelénybe kihelyezett múcsonyi segédlelkészként folytatta a gyülekezetépítést. 1970-től önálló egyházközség Edelény, paróchusa továbbra is Obbágy Miklós . A kápolnában lévő oltárt, a nagy oltárkeresztet és a négy nagyméretű ikont Bélavári Aliz művésznő festette - ezek a ma is a templomot ékesítik. A kápolna egyre kissebnek bizonyult ezért szükségessé vált egy templom építése.

Az új templomot Török Ferenc építész tervezte és az új paróchus, Rakaczki Mihály szervezésével és irányításával épült meg 1983-ra. A hívek és a lakosság is örömmel fogadta. A kivitelezés szép munkája Fazekas Miklós építési vállalkozót és csapatát dicséri. Az 1983. szeptember 18-án felszentelt templom építészeti remekmű, a város látványosságai közé emeli impozáns megjelenése.

A templom és a hozzá csatlakozó - vele szoros egységet képező - paróchia jelentős épületegyüttest alkot. A centrális, hatszögletű épület terméskőből emelt, zárt falakkal, magasra helyezett sarok-ikerablakokkal, félköríves ajtónyílásokkal a bizánci építészet hagyományaihoz nyúl vissza. A falak anyaga szürke rakacai mészkő. Fokozatosság mutatkozik a mészkő különböző fokon megmunkált változatainak a felhasználásában. A legkevésbé kidolgozott darabokkal a templom előtti kert útjait kövezték ki: a külső fal szürke épületkövei már megmunkáltabbak, míg a belső tér padozatát a homokkő márvány simaságúra csiszolt változata burkolja. A templommal egybeépített harangláb ugyanabból a súlyos szürke anyagból készült. A hatszögletű templomteret nyitott fedélszék borítja, fa tartószerkezetre támaszkodnak a sugarasan elhelyezkedő szarufák. Szépen felel egymásnak a két nemes anyag: a márványsima mészkő padozat és a famennyezet. A hatméteres oldalfalak vakolt téglából épültek, középen a tér csaknem kétszeresére magasodik. A templomteret részben a magasra helyezett sarkos ikerablakok, részben a födém középső, üvegezett, laterna szerű kiképzett nyí1ásai világítják meg.

A szentély a centrális alaprajzú templomtér egyik oldalára került, a vele szemben levő oldalra az ikonosztáz és a falra körben elhelyezett táblaképek. A templomhajóban körben és középen keményfa padok készültek. Az oltár kőtömbjét csiszolt rakacai márvány borítja. A templom táblaképeit Nemcsics Antal festő, környezettervező, színdinamika-kutató készítette. Belső berendezése fokozatosan készül el (ikonok, székek).

A paróchus 2001. augusztusától Béres Miklós helynök úr.

A templom díszkivilágítása a kert parkosítása - 2000-ben - a Széchenyi terv vallási turizmus alapja támogatásának segítségével a hívek, a város lakóinak és az idelátogatók nagy örömére valósult meg. 2004-ben az ikonosztázion négy új képpel gazdagodott, melyek készítője Dr. Janka Ferenc, teológiai tanár.

Számos kulturális esemény (hangversenyek, könyvbemutatók) színhelye volt már a templom.

A templom 2008. szeptember 14-n ünnepelte felszentelésének 25. évfordulóját. Az ünnepi liturgiát Keresztes Szilárd püspök úr mutatta be a környék papajaival együtt. Az ünnepi liturgián a vendégek között köszönthetük egyházközségün két korábbi paróchusát és templomunk tervezőjét.

A 2010. június 4-n hajnalban kiöntő Bódva folyó áradata a templomunkat sem kímélte teljesen elárasztotta. Ideiglenesen elkellett hagynunk a templomot. Az áradat levonulta után áldozatos munkával megtörtént a templomban az árvíz által okozott károk helyreállítása. Majd Június 27 ismét templomunkban lehettünk.

2010 július 4-n Béres Miklós helynök úr elköszönt - nyugállományba vonult - helyét Marincsák László atya vette át.

Az egyházközség parcóhusai

1964 - 1979 Obbágy Miklós

1979 - 2001 Rakaczki Mihály

2001 - 2010 Béres Miklós

2010 - Marincsák László
Az egyházközségből indult papok

Dr. Obbágy László

Lipták Pál

Lipusz László

A templombúcsú ünnepe: Szent Kereszt Felmagasztalása

Az egyházközség filiái: Borsodszirák, Finke, Szendrőlád

//

© Edelényi Görög Katolikus Egyházközség e-mail: gkedeleny@gmail.com
A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
Sablon: © katolikus.hu
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu